Zen Point -
Начало
За четящите -
Хиляди книги

11.04.11 г.

Закони и Постулати (не само от Мърфи)или защо нещата вървят зле ...Артър Блок
Не звъни ли телефонът точно когато сте седнали в тоалетната?

Не идва ли автобусът точно когато сте запалили цигара?

Не започва ли да вали дъжд точно когато сте измили колата си? И не спира ли дъждът точно когато сте си купили чадър?

С течение на времето разбирате, че има нещо около вас, че има някаква осезаема сила извън вашата власт и ви обхваща непреодолимо желание да я назовете с име.

В такъв момент, след като сте чувал законът на Мърфи, принципа на Питър или Законът за селективната гравитация, ви се иска да се призовете един от тях, само за да проверите дали не сте забравили точната формулировка.

Пред вас е първата колекция (във формата на книга) на ума и мъдростта на най-видните технократи, бюрократи, хуманисти и антисоциални наблюдатели.

Така наречените закони на Мърфи са групирани по области на своята валидност.

При формулировката им се натъкнахме на конфликтни претенции за авторство, както и на анонимни бележки.

Ние бяхме принудени да отбележим приноса на неподражаемия Зигмури, който казва : "След като сте отворили консерва от червеи, единствения начин да я затворите отново е като използвате по-голяма консерва".

Като прибавихме и това зрънце към всемирните закони на Мърфи, се убедихме, че този проект, започнат веднъж, трябва да расте и да открива простор за все повече принципи, както стари, така и нови.

В хода на историята дилетанти и позьори в науката ни дариха със законите на вселената, чиято скрита и неизменна субтруктура е в основата на космическия порядък. От свещениците ние получихме морални закони, от мистиците - законите на естетиката. Сега е ред на технократите да формулират нашето верую.

В своето развитие науката и техниката винаги са достигали състояние на безизходица. Ако се съмнявате - проверете дефинициите на теоремата на Гинсбърк.

Вселената изстива като гигантски стек, затоплен преди 18 милиарда години. Хаосът нараства и ние скоро не ще можем да различим морковите от лука.

"Тогава какво ще кажете за краткия живот на легендарните затворени системи?" - ще попитате вие, седнали пред чаша водка, наблюдавайки през прозореца гъмжилото от малки божи създания, завладени от своите грижи.

Уви, ние само ще ги съзерцаваме как се проектират в добрата стара администрация през призмите на Питър, Паркинсън и др.

"Ние сме от обратната страна на гоблена" - така заявява татко Браун - известен криминален детектив на Честъртън.

Естествено, че е така. Много неща са неясни. Случайно налучкваме нишката и се питаме дали някога ще видим най-скъпото небесно изваяние на гигантския гоблен изтъкан от всички нас. Малцина ентусиасти дръзнаха да изследват другата страна на гоблена, храбро посрещнаха гнева на пазителите на реда в търсенето на истината. На тях е посветена тази книга.***


ТЕХНОЛОГИЧНИ ЗАКОНИ НА МЪРФИ


1. Когато формата на едно радиопредаване започва да се износва, сменете заглавната мелодия и продължавайте както преди.


2. Човек никога не може да познае в коя посока е минал влакът.


3. Логиката е математически метод за извличане на погрешно заключение с пълна увереност.


4. Техниката се доминира от хора, които управляват това, което не разбират.


5. Когато една система стане напълно дефинирана, някой проклет глупак открива нещо, което или премахва дефиницията, или я променя до неузнаваемост.


6. Кажи на човек, че на небето има 300 милиарда звезди, и той ще ти повярва. Кажи му, че пейката е боядисана и той ще трябва да я пипне, за да се увери в това.


7. Всяка нова система генерира нови проблеми, но за да се объркат напълно нещата е необходим компютър.


8. Повредата в един уред се проявява само след като той е издържал и последната инспекция.


9. Нищо не може да моделира повече човек, от това да види началника си един ден да върши честен труд.


10. След като всичко е казано и всичко е направено, хиляди пъти повече е казано, отколкото е направено.


11. Всичко е възможно, освен да се вкара стълба през въртяща се врата.


12. Когато сте опитали всичко и не сте успели, прочетете инструкцията.


13. Напълни това, което е празно; изпразни това, което е пълно и се почеши, когато те сърби - казал Мърфи в предсмъртния си час.

***

ОСНОВЕН ЗАКОН НА ЕРГОНОМИКАТА


Веднага щом приберем един инструмент на мястото му той отново ни става нужен.

***

ЗАКОН НА УОТСЪН


Надеждността на една машина е обратно пропорционална на броя на обслужващия я персонал и на нейната важност.

***

ЗАКОН НА ЛОВЕРИ


Ако се заклини, насили го! Ако се счупи, значи му е било време да се смени.

***

ЗАКОН НА АНТОНИЙ ЗА НАСИЛИЕТО


Не го насилвай, вземи по-голям чук.

***

ЗАКОНИ НА ПРОГРАМИСТИТЕ/Закони за научната работа/


ЗАКОН НА МАНУБИ


Програмистите обикновено са прави: никой клиент не знае точно каква програма иска, но всеки съвсем точно знае каква не иска.


===


УКАЗАНИЕ НА САТИНДЖЪР


Компютърът работи по-добре, ако щепселът се включи в контакта.


===


ЗАКОН НА ГРИЪР


Една програма върши това, което сте записали в нея, а не това, което Ви се иска.


===


ЗАКОН НА ШОУ


Ако измислиш "дуракоустойчива" система, която дори и кръгъл глупак може да ползува, само кръгли глупаци ще проявят интерес към нея.


===


СЪВЕТИ КЪМ ПРОГРАМИСТА


1. Тъй като първият вариант на програмата никога не е верен, започвайте направо с втория.


2. Ако в програмата има грешки, значи сте работили правилно.


3. Не прекалявайте с настройката на програмата - всяка поправка внася нови грешки.


4. Гордейте се с професията си - чуждите грешки в никакъв случай не омаловажават вашите.


5. Отнасяйте се с програмата като със собствена съпруга - следете внимателно всяка нейна стъпка, съмнявайте се винаги в нея и й предоставяйте само най-необходимите ресурси.


6. Преди да започнете да упреквате персонала на електронноизчислителната машина, научете се да го ухажвате.


7. Не се страхувайте от новите технологии на програмиране - те помагат да избегнете грешките, но не могат да Ви попречат да ги допуснете.


===


ПРИНЦИП НА УОТСЪН


Надеждността на хардуера е обратно пропорционална на броя и значимостта на хората, за които е предназначена демонстрацията.

***

ЗАКОНИ ЗА НАУЧНАТА РАБОТА


1. Ако в изведеното уравнение се получи израз с обратен знак, то явно някъде той е объркан.


2. Ако се получи правилен израз, значи знакът е объркан на четен брой места.


3. Всички характерни числа във всекидневния живот обикновено имат 25% отклонения, които само рядко се намаляват до 10%.


4. Грешката на експерименталните данни почти винаги е по-голяма от 1%.


5. Най-добрите експерти се съпротивляват на нововъведенията, защото искат да останат експерти, и в 75% от случаите се оказват прави.


6. Всеки работник, който е с две години по-млад от Вас, е неопитен; всеки работник, който е с пет години по-голям от Вас, е изостанал старец.


7. Всяка истински полезна класификация има от три до шест категории.


8. Всеки, който може да работи ефективно върху проекта само част от работното време, по-добре да не работи.


Следствия:


А. Ако неговият ръководител не му дава задание за цял работен ден, и Вие не му давайте.


Б. Ако на него не му стига времето, работата на неговия шеф няма да пострада.


В. Колкото е по-сложен технически проектът, толкова е по-малка нуждата от специалист за неговото ръководство.

***

СЪВЕТИ КЪМ ЕКСПЕРИМЕНТАТОРА


1. Експериментите трябва да бъдат възпроизвeдими, т.е. да дават еднакво неверни резултати.


2. Първо постройте кривите си, а след това нане сете данните от измерванията.


3. Обемът на натрупаната информация е право про порционален на съсипаната апаратура.


4. Изучете предварително явлението, което предс тои да откриете.


5. Ако имате съмнения, постарайте се да звучат убедително.


6. Не трябва да вярвате в чудеса, трябва да ги използвате.

***

Икономически закони НА ПАРКИНСЪН


1. Разходите се стремят да достигнат нивото на приходите.


2. Работата запълва цялото определено за нея вре ме.


3. Всеки работник почва да губи сръчността си пет години преди достигане на пенсионна възраст, неза висимо от това, каква е тази възраст.


4. Никой крупен проект не се внедрява навреме, не се вмества в рамките на предвидените финансови и кадрови ресурси и не върши това, за което е създаден.


5. Изкуството да не грешиш се състои в изказването на най-слабите твърдения, които изобщо са възможни.


6. Единственият практически проблем е: "Какво да се прави по-нататък?"


Следствия:


1. Печалбите от внедряването му ще бъдат по-малки от очакваните (ако въобще ги има).


2. Ползата от неясните цели на проекта е, че се спестяват нервите на тези, които отпускат средствата.


3. Разходите, необходими за променяне насоките на проектирането се увеличават в геометрична прогресия във времето.


4. Колкото по-дълго чакате определяне на целите, толкова тяхното формулиране е по-трудно.


5. След внедряването вече е късно.


6. Определете целите си веднага, след като проче тете този ред !

***

ЗАКОН НА БЪКЕР


Дори най-малката практика си заслужава голяма теория.

***

ЗАКОН НА ПИЪР


Решението на въпроса променя естеството на въпроса.

***

ЗАКОН НА МЕНКЪН


Който може - прави го, който не може - учи другите.

***

ЗАКОН НА АРХИМЕД


(варианти)


1. Всяко тяло, потопено във вода излиза мокро.


2. Всяко тяло, потопено във вода, ако не излезе до половин час следва да се счита за изгубено.

***

АКСИОМА НА ВАЙЛ


При всички човешки начинания работата се върши от от най-ниските стъпала на йерархията.

***

ЗАКОН НА ШАНХЪН


Продължителността на едно съвещание се увеличава в геометрична прогресия в зависимост от броя на участниците в него.

***

ЗАКОН НА ХЕНДРИКСЪН


Ако за обсъждане на един въпрос са нужни няколко заседания, с течение на времето заседанията стават по-важни от въпроса.

***

ПРАВИЛО НА ЛОРД ФОЛКЛАНД


Ако не е задължително нещо да се реши, то задължително е да не се реши.

***

ЗАКОН НА ХАРТРИ


Независимо от това, в какъв стадий се намира проектът, времето, необходимо за завършването му според оценката на ръководителя на проекта е постоянна величина.


Истинското време за решаването на задачата винаги се оказва двойно по-голямо от полученото според разумната предварителна оценка.

***

ЗАКОН 90-90


За изпълнението на първите 90% от задачите са необходими 90% от заплануваното време, а за изпълнение на останалите 10% са нужни още 90% от времето.

***

ЗАКОН НА О'БРАЙЪН


(ЗАКОН ЗА 357 ДОЛАРА И 73 ЦЕНТА)


Нито един ревизор няма да ви признае сметка, която свършва на кръгло число.

***

ЗАКОН НА ДЖОНС ЗА ЗАЕМИТЕ


За да ти отпуснат кредит, трябва най-напред да докажеш, че кредит не ти е нужен.

***

ЗАКОН НА РУДИН


При кризи, които налагат на хората да избират между различни начини на поведение, повечето хора избират възможно най-неподходящия.

***

ОСНОВЕН ПРИНЦИП НА ЙЕРАРХИЯТА


От всеки началник има по-голям началник.

***

АКСИОМА НА КОЛ


На земята интелигентността е постоянно количество, но броят на хората се увеличава.

***

ЗАКОН НА КАЦ


Хората и държавите започват да се държат разумно едва когато са изчерпали всички други възможности.

***

СЪВЕТ НА ЗАБРАНСКИ


Ако Ви упрекнат, че нямате морал възразете, че имате дори два.

***

ВТОРИ ЗАКОН НА ЧИЗХОЛМ


Когато работите вървят добре, нещо ще се развали в най-близко бъдеще.


Следствия:


1. Когато работите вървят така лошо, че повече не може, в най-близко бъдеще те ще тръгнат още по-лошо.


2. Ако Ви се струва, че положението се подобрява, значи нещо не сте забелязали.

***

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФОЛУЪР


Единственото несъвършено нещо в природата е човешката раса.

***

ОСНОВНА ЗАГАДКА


Оптимистът вярва, че живеем в най-добрия свят.


Песимистът се опасява, че е така.

***

ЗАКОН НА ГУМПЕРСЪН


Вероятността нещо да се случи е обратно пропорционална на неговата желателност.

***

ПРАВИЛО НА ДЮШАРМ


Подходящият случай се явява в най-неподходящия момент.

***

ЗАКОН ЗА НЕРЕЦИПРОЧНИТЕ ОЧАКВАНИЯ


Негативните очаквания пораждат негативни резултати. Позитивните очаквания пораждат негативни резултати.

***

ПРАВИЛО НА ФЕЙДЖИН ЗА МИНАЛИ ПРЕДВИЖДАНИЯ


Обръщането към миналото е точна наука.

***

ЗАКОН НА О'БРАЙЪН


Нищо не се прави заради истинските му причини.

***

ПРАВИЛО НА АЛИНСКИ


Онези, които са най-морални, са най-далече от проблема.

***

ПОСТУЛАТ НА ХАРПЪР ЗА ЛЕВАЦИТЕ


Професионалното умение е прaво пропорционално на броя на машините, които безвъзвратно сме развалили.

***

ПЪРВИ ЗАКОН НА ЧИЗХОЛМ


Всичко, което може да се развали се разваля.

***

Следствия:


Всичко, което не може да се развали - също се разваля.

***

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРИНЦИП НА ДЖЕРОМ


Ако достатъчно дълго се разглобява и сглобява една машина, в края на краищата ще се получат две.

***

ЗАКОН НА МАЙЕР


Ако фактите не се съгласуват с нашата теория, трябва да се освободим от тях.


Следствия:


Един експеримент е сполучлив, ако в интерес на теорията сме игнорирали само половината от извършените наблюдения.

***

ЗАКОН НА ХАРВАРД


Едно тяло, поставено в условия на строго контролирани налягане, температура, обем, съдържание на пара във въздуха и други променливи прави каквото си иска.

***

ЛАБОРАТОРЕН ЗАКОН НА ФАЙТ


Когато експериментът е успешен, не го повтаряй!

***

ЗАКОН НА КЛАРК


Ако един отличен, но още жив учен утвърждава, че нещо може да стане, той почти винаги е прав. Ако твърди, че нещо е невъзможно, винаги лъже.

***

ЗАКОН НА ХЪНТ


Всяка велика идея има недостатък, равен или надминаващ величието й.

***

ПРАВИЛО 20/80


20% от хората изпиват 80% от бирата. Точно същото съотношение на концентрацията на усилията се наблюдава и във всички останали области на човешката дейност, включително и в науката.

***

ЗАКОН ЗА НЕИЗВЕСТНИЯ ФАКТОР


Ако в задачата има неизвестен мащабен фактор, предполагайте, че той се подчинява на степенен закон с показател 0.70

***

ПОСТУЛАТ НА РОДЖЪРС ЗА НЕВЕЖЕСТВОТО


Всички са невежи, но в различни области.

***

ТРЕТИ ЗАКОН НА ЧИЗХОЛМ


Целите, така както ги вижда потребителят, се схващат от всеки проектант по различен начин.


Следствия:


1. Ако обяснявате толкова ясно, че да не остане и сянка от съмнение, все пак ще се намери поне един, който да Ви разбере погрешно.


2. Ако вършите нещо с мисълта, че ще срещне все общо одобрение, винаги ще се намери един, който да Ви укори.


3. Само измеримите доходи са реални. Неосезаемите доходи са неизмерими, и следователно - нереални.

***

ЗАКОН НА РУДИН


При кризи, които налагат на хората да избират между различни начини на поведение, повечето хора избират възможно най-неподходящия.

***

ЗАКОН НА ХЕОПС


Никога нищо не е построено в срока и в рамките на утвърдената сметка.

***

ПРИНЦИП НА УОТЪРГЕЙТ


Правителствената корупция винаги е отнасяна към минало време.

***

ВТОРИ ЗАКОН НА ДЖОНСЪН


Ако за един месец имаш само три мероприятия, на които си струва и искаш да присъстваш, и трите се падат в една и съща вечер.

***

ЗАКОН ЗА ОТЧЕТА


Всеки отчет изисква три чернови.

***

СЪВЕТ НА КЕТЪРИНГ


Ако искате да погребете една идея, създайте работна комисия.

***

ЗАКОНИ НА БЮРОКРАЦИЯТА


1. Нищо, което може да се случи не трябва да се случва без разрешение.


2. Различните процеси се разрешават от различни чиновници.


3. За всеки предстоящ процес са необходими двама чиновници: единият разрешава процеса, а вторият разрешава на първия да разреши процеса.


4. Дори когато интересите на науката и на администрацията съвпадат, интересите на администрацията са по-важни.


5. Научните изследвания не трябва да спъват рабо тата на помощните органи.

***

ПРИНЦИП НА ХОФ


1. Ако някой е незаменим в дадено предприятие, значи това предприятие е зле организирано.


2. На истинския началник му трябва поне една година, за да си състави определено мнение по интересуващия Ви въпрос.


3. Не задавайте на хората въпроси, по които те нямат определено мнение или по които те няма да кажат истината.


4. Каквито и качества да искате да оцените, винаги ще се намерят поне три противоречиви критерия за оценката им.


5. Има правила за избор на решение, но няма правила за избор на тези правила.

***

ОБЩ ПРИНЦИП НА ДЖЕРОМ


Ако някоя неприятност може да се случи, тя се случва.


Следствия:


1. Нищо не е толкова лесно, колкото изглежда.


2. От всички възможни неприятности ще се случи именно тази, загубата от която ще бъде най-голяма.


3. Предоставени сами на себе си, събитията имат тенденцията да вървят от лошо към по-лошо.


4. Щом се заемете да вършите някаква работа, ви наги ще се намери друга, която трябва да се свърши по-рано.


5. (Закон за всеобщата проклетия на нещата) - Вероятността филия, изпусната върху килима да падне с намазаната с масло страна надолу е право пропорци онална на цената на килима.

***

ЗАКОН НА ШАГАЛ ЗА ЧАСОВНИЦИТЕ


Който има часовник, знае колко е часът. Който има два часовника, никога не е сигурен в това.

***

ЗАКОН НА УАЙЛЪР


Не съществува неизпълнима работа за онзи, който няма да я свърши лично.

***

ЗАКОН НА СКОТ


Не е важно, че нещо се развива неправилно. Важното е то да изглежда добре.

***

ПОСТУЛАТ НА ПАРДО


Всичко хубаво в живота или е забранено, или е неморално, или от него се дебелее.

***

ЗАКОН НА ВАЙНЪР ЗА ТАКСИТО


Ако няколко репортери от различни издания бързат към мястото на събитието с такси, сметката плаща онзи, който седи най-близко до шофьора.


Допълнение на Дойл


Независимо кой е платил сметката, всички репортери от таксито отчитат сумата в своите редакции.

***

ЗАКОН НА УАЙТ


Колкото по-скоро и в по-големи подробности научим една лоша новина, толкова по-добре.

***

ЗАКОН НА МИТО


По-добре ужасен край, отколкото ужас без край.

***

СУБЕКТИВНО УСЛОВИЕ НА ТУРКОВИЦ


Понякога и на човекоядеца му идва до гуша от хората.

***

ЗАКОН НА ДЖОНС


Ако някой се усмихва, когато нещата не вървят, значи е намислил върху кого да стовари вината.

***

ЗАКОН НА АЙЛС


Винаги има по-лесен начин да се направи нещо.

***

УНИВЕРСАЛЕН СЪВЕТ НА ЕСАР


Не правете това !

***

ПРАВИЛО НA ЕЛ


1. Шефът има право!


2. Шефът винаги има право!


3. Ако случайно няма право-виж т.1 и 2


4. Шефът не спи, той почива.


5. Шефът не яде, той се подкрепва.


6. Шефът не пие, той дегустира.


7. Шефът не закъснява, бил е задържан.


8. Шефът никога не напуска работното си място, неговото присъствие е било необходимо другаде.


9. Шефът не чете вестници, той се информира.


10. Шефът не интимничи със секретарката си, той я възпитава.


11. Всеки, който е влязъл в кабинета на шефа със свои идеи, трябва да излезе с идеите на шефа.


12. Шефът мисли вместо всички!


13. Колкото повече се мисли за шефа, толкова по-лесно се прави кариера.


Шефът е Ш Е Ф !!!


(Колкото и да Ви е неприятно това!)

***


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Това ми харесва :)

  • Zen Point - Начало