Zen Point -
Начало
За четящите -
Хиляди книги

4.04.11 г.

Ако имате две крави


  
Социализъм:
    имате две крави и давате едната на съседа си.

Комунизъм:
    имате две крави, правителството ви ги взема и ви дава малко мляко.

Фашизъм:
    имате две крави, правителството ги взема и ви продава мляко.

Нацизъм:
    имате две крави, правителството ги взема и ви застрелва.


Бюрокрация:
    имате две крави, правителството ги взема, застрелва едната, дои другата, а млякото изхвърля.

Класически капитализъм:
    имате две крави, продавате едната и купувате бик. Развъждате много крави, икономиката се разраства. Пенсионирате се и живеете от приходите си.

Американска Корпорация:
    имате две крави. Продавате едната. Насилвате другата да дава мляко за четири крави. После наемате консултант, за да анализира, защо кравата е умряла.

Френска Корпорация:
    имате две крави и започвате стачка, защото искате да имате три крави.

Японска Корпорация:
    имате две крави и ги променяте така, че да са една десета от размера на обикновена крава и да дават 20 пъти повече мляко. После правите хитроумен анимационен портрет, наречен Кравакимон и ги продавате по света.

Германска Корпорация:
    имате две крави, които променяте така, че живеят 100 години, хранят се един път месечно и се издояват сами.


Wallpaper image 1:

Wallpaper image 2:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Това ми харесва :)

  • Zen Point - Начало