Zen Point -
Начало
За четящите -
Хиляди книги

18.07.11 г.

12-Стъпкова програма за възстановяване от интернет-наркоманията


12-Step Internet Addiction Recovery ProgramI PROMISE:
АЗ ОБЕЩАВАМ:1) I will have a cup of coffee in the morning and read my newspaper like I used to, before the Internet.
1) Сутрин ще си правя чаша кафе и ще прочитам новият вестник, така както го правех преди да опозная Интернет.


2) I will eat breakfast with a knife and fork and not with one hand typing.
2) Ще си ям закуската с нож и вилица, а не пишейки по клавиатурата с едната ръка.


3) I will get dressed before noon.
3) Ще започна да се обличам още преди обяд.


4) I will make an attempt to clean the house, wash clothes, and plan dinner before even thinking of the Internet.
4) Ще направя опит да си почистя дома, да си изпера дрехите, да си измия съдовете, и да вечерям преди дори да си помисля за Интернет.


5) I will sit down and write a letter to those unfortunate few friends and family that are Internet-deprived.
5) Всеки ден ще вземам лист и ще напиша по някое писмо до тези нещастни няколко приятели и семейства, които са лишени от интернет.


6) I will call someone on the phone who I cannot contact via the Internet.
6) Ще се обадя  по телефона до някого, с който не мога да се свържа по Интернет.


7) I will read a book...if I still remember how.
7) Ще прочета някоя книга ... ако все още помня как се прави това.


8) I will listen to those around me and their needs and stop telling them to turn the TV down so I can hear the music on the Internet.
8) Ще се вслушвам в хората около мен и в техните нужди и ще спра да им казвам да си намалят или изключат телевизора, за да мога да слушам музиката от Интернет.


9) I will not be tempted during TV commercials to check for email.
9) Няма да се изкушавам да проверявам електронната си поща по време на телевизионните реклами.


10) I will try and get out of the house at least once a week, if it is necessary or not.
10) Ще се опитам да излизам от дома си най-малко веднъж седмично, независимо дали е необходимо или не.


11) I will remember that my bank is not forgiving if I forget to balance my checkbook because I was too busy on the Internet.
11) Ще си спомням, че моята банка не прощава закъсненията, ако съм забравил да балансирам сметката си, зако съм бил прекалено зает в Интернет.


12) Last, but not least, I will remember that I must go to bed sometime...and the Internet will always be there tomorrow!
12) Не на последно място, ще си спомням, че трябва да легна в леглото по някое време ...
А той Интернетът винаги ще бъде там и утре!


 


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Това ми харесва :)

  • Zen Point - Начало