Zen Point -
Начало
За четящите -
Хиляди книги

17.06.11 г.

77 Недокументирани грешки на Windows с изображения

Наскоро бяха открити недокументирани кодове за грешки на Windows.

Microsoft е забравил да ги обясни в ръководствата, така че те ще бъдат разпространени чрез Интернет
Windows Error: 0002 No Error - Yet
-------||------- --||-- Няма грешка - Все ощеWindows Error: 0001 Windows loaded - System in danger!
-------||------- --||-- Windows зареден - системата е в опасностWindows Error: 0003 Dynamic linking error - Your mistake is now in every file
-------||------- --||-- Грешка при динамичното свързване - Вашата грешка сега е във всички файловеWindows Error: 0004 Erronious error - Nothing is wrong
-------||------- --||-- Грешка в грешката - Нищо не е наредWindows Error: 0005 Multitasking attempted - System confused
-------||------- --||-- Мултизадачен опит - Системата е шашнатаWindows Error: 0006 Malicious error - BIOS found on drive
-------||------- --||-- Зловредна грешка - На диска е открит БИОСWindows Error: 0007 System price error - Inadeqaute money spent on hardware
-------||------- --||-- Ценова грешка на системата - Парите, похарчени за хардуера са напразниWindows Error: 0008 Broken window - Watch out for glass fragments on Your Desktop
-------||------- --||-- Счупен прозорец - Внимавайте за парчетата стъкло по бюротоWindows Error: 0009 Horrible bug encountered - God knows what has happened
-------||------- --||-- Ужаснo срещани грешки - Бог знае какво се е случилоWindows Error: 000A Promotional literature overflow - Mailbox full
-------||------- --||-- Промоционалната литература прелива - Пощенската ви кутия е пълнаWindows Error: 000B Inadeqaute disk space - Free at least 5 GB
-------||------- --||-- Неадекватно дисково пространство - Освободете най-малко 5 ГБWindows Error: 000C Memory hog error - More Ram needed. More! More! More!
-------||------- --||-- Паметта е не достига - Необходим е повече Ram. Още! Още! Още!Windows Error: 000D Window closed - Do not look outside
-------||------- --||-- Прозореца затворен - Не гледайте навънWindows Error: 000E Window open - Do not look inside
-------||------- --||-- Отворен прозорец - Не го гледайтеWindows Error: 000F Unexplained error - Please tell us how this happened
-------||------- --||-- Необяснима грешка - Моля, кажете ни как се случи товаWindows Error: 0010 Reserved for future mistakes by our developers
-------||------- --||-- Резервирано за бъдеща грешка от нашите разработчициWindows Error: 0011 Windows open - Work now until it is stopped
-------||------- --||-- Windows стартиран - Работете сега, докато не е спрялWindows Error: 0012 Window closed - Keep looking inside
-------||------- --||-- Windows е изключен - Продължавайте да гледате екранаWindows Error: 0013 Unexpected error - Huh ?
-------||------- --||-- Неочаквана грешка - Ъ?Windows Error: 0014 Keyboard locked - Try anything you can think of.
-------||------- --||-- Клавиатура заключена - Опитайте всичко, което може да се сетите.Windows Error: 0018 Unrecoverable error - System has been destroyed. Buy a new one. Old windows licence is not valid anymore.
-------||------- --||-- Невъзстановима грешка - Системата бе унищожена. Купете си нова. Старите ви лиценз не е валиден повече.Windows Error: 0019 User error - Not our fault. Is Not! Is Not!
-------||------- --||-- Потребителска грешка - Не е наша вина. Не е! Не е! Чухте ли?Windows Error: 001A Operating system overwritten - Please reinstall all your software. We are terribly sorry.
-------||------- --||-- Операционна система е презаписана - Моля преинсталирайте всичкия си софтуер. Ние ужасно съжаляваме.Windows Error: 001B Illegal error - You are not allowed to get this error. Next time you will get a penalty for that.
-------||------- --||-- Незаконна грешка - Нямате право да се информирате за тази грешка. Ако се повтори пак, ще получите наказание за това.Windows Error: 001C Uncertainty error - Uncertainty may be inadeqaute.
-------||------- --||-- Грешка в несигурността - Несигурността може би е недостатъчна.Windows Error: 001D System crash - We are unable to figure out our own code.
-------||------- --||-- Срив на системата - Не сме в състояние да разберем собствения си код.Windows Error: 001E Timing error - Please wait. And wait. And wait. And wait.
-------||------- --||-- Времева грешка - Моля изчакайте. Чакайте. Чакайте. Чакайте още.Windows Error: 001F Reserved for future mistakes of our developers.
-------||------- --||-- Резервирано за бъдеща грешка от нашите разработчици .Windows Error: 0020 Error recording error codes - Remaining errors will be lost.
-------||------- --||-- Грешка при записване на кодовете за грешка - Останалите грешки ще бъдат загубени.Windows Error: 0042 Virus error - A virus has been activated in a dos-box. The virus, however, requires Windows. All tasks will automaticly be closed and the virus will be activated again.
-------||------- --||-- Грешка във вируса - Вирусът е активиран в DOS-прозорец. Вирусът, обаче, изисква Windows. Всички задачи ще бъдат автоматично затворени за да може вирусът да се активира отново.Windows Error: 0079 Mouse not found - A mouse driver has not been installed. Please click the left mouse button to continue.
-------||------- --||-- Мишката не е намерена - Някой дарайвер за мишката не е бил инсталиран. Моля, кликнете с левия бутон на мишката, за да продължите.Windows Error: 0103 Error buffer overflow - Too many erros encountered. Next errors will not be displayed or recorded.
-------||------- --||-- Грешка при препълването на буфера за грешки - Твърде много намерени грешки. Следваща грешки няма да бъдат показвани или записвани.Windows Error: 0678 This will end your Windows session. Do you want to play with another game?
-------||------- --||-- Това ще прекрати Windows сесията. Искате ли да играете с друга игра?Windows Error: 0683 Time out error - Operator fell asleep while waiting for the system to complete boot procedure.
-------||------- --||-- Време за действие на грешката - Оператор е заспал, докато е чакал системата, да завърши процедурата за зареждане.Windows Error: 0815 Insufficient Memory - Only 50.312.583 Bytes available
-------||------- --||-- Недостатъчна памет - Само 50.471.312.583 байта са свободни. Купете си по-голям хард дискWindows Error: 0879 Keyboard not found - A mouse driver has not been installed. Please click Esc or F10 key to continue.
-------||------- --||-- Клавиатурата не е намерена - Някой дарайвер за клавиатурата не е бил инсталиран. Моля, натиснете клавиш Ескейп или F10, за да продължите.Windows Error: 01225 Warning! Virus not found! - Update Your system as soon as is possible!
-------||------- --||-- Внимание! Не е открит никакъв вирус! - Актуализирайте Вашата система, веднага щом е възможно!Windows Error: 01815 Warning! You have opened a second window! - Close it to continue multitasking your work!
-------||------- --||-- Внимание! Отворили сте втори прозорец! - Затворете го за да продължите с многозадачната си работа!Windows Error: 01913 Warning! Windows did not restart for an hour already! - Restart your system in the next 2 minutes!
-------||------- --||-- Внимание! Windows не е рестариран вече цял час! - Рестартирайте Вашата система, в близките 2 минути!Windows Error: 02010 Warning! You have not bought a new version of Windows for 40 days! - Buy new, otherwise you remain three days until the system becomes inactive!
-------||------- --||-- Внимание! Не сте си купували нова версия на Windows вече 40 дни! - Купете си нов, в противен случай Ви остават три дни докато системата ще стане неактивна!Windows Error: 02010: Warning! Windows will crash on you... better be careful! Monitor will burst; Keyboard will be sliced; Mouse will be murdered and you will be trough out of Windows! Press any key to do this!
-------||------- --||-- Внимание! Windows ще се срине върху вас ... по-добре бъдете внимателни! Монитора ще се сцепи, клавиатурата ще бъде надробена; Мишката ще бъде убита и всичко ще бъде хвърлено през отвореният от вас прозорец! Натиснете произволен клавиш, за да направите това!Windows Error: 02010: Windows error! Click OK to continue with this error.
-------||------- --||-- Грешка на Windows! Натиснете OK за да продължите с тази грешка.Windows Error: 02010: Warning! Catastrophic failure! Get a huge hammer and smash your PC!
-------||------- --||-- Внимание! Катастрофален провал! Вземете огромен чук и треснете вашия компютър!Windows Error: 02010: Warning! You've been warned 3 times that this file does not exist. Now you've made us catch this worthless exception and we're upset. Do not do this again!
-------||------- --||-- Внимание! Вие бяхте предупредени вече три пъти, че този файл не съществува. Сега вие накарахте Windows да регистрира наново тази безполезна операциа и той е много разстроени. Не правете това отново!Windows Error: 02010: Warning! Your TV is lonely.
-------||------- --||-- Внимание! Телевизорът ви е самотен.Windows Error: 02010: Warning! Internal error - We know you watch porn. Lots porn! We also know you were married. Please send $3000 to the Microsoft corporation and get blackmailed. Thank you.
-------||------- --||-- Внимание! Вътрешна грешка - Знаем, че гледате порно. Много порно! Ние също така знаем, сте женен. Моля, изпратете $ 3000 на Microsoft Corporation и за да започнем да не й изпращаме писма по електронната поща. Благодаря.Windows Error: 02010: Error reminder: You will receive an error message in the future. Get error message - 'OK' for Now, or 'Cancel' to remind you in 5 days.
-------||------- --||-- Напомняне за Грешка: Вие ще получавате съобщения за грешка и за в бъдеще. За получаване на съобщения за грешка сега натиснете "ОК", или "Cancel", за да ви напомним отново в рамките на 5 дни.Windows Error: 02010: Error: Bad command or file name. Go stand in the corner!
-------||------- --||-- Грешка! Лоша команда или име на файла. Застанет прави в ъгъла!Windows Error: 02010: Warning! Windows has recovered from a serious error. But problem is recovered succesfully.
-------||------- --||-- Внимание! Windows се е възстановил успешно след сериозна грешка. Проблемът е възстановен успешно.Windows Error: 02010: Resource error: Windows has recovered from a serious error. But everything's is messed up.
-------||------- --||-- Ресурсна грешка: Windows се е възстановил успешно след сериозна грешка. Не се опитвайте да намерите вашите файлове.Windows Error: 02010: Warning! Windows was unable to detect your keyboard. Press F1 to Retry or F2 to Abort.
-------||------- --||-- Внимание! Windows не е в състояние да разпознае вашата клавиатура. Натиснете F1 за да да опитаме отново, или F2 за да се откажете.Windows Error: 02010: Bug Found! Windows found a bug in your software. It's a fucking buterfly.
-------||------- --||-- Намерена грешка! Windows открил бъг в софтуера. Това е шибана пеперуда.Windows Error: 02010: Internal error: User error. It's not your fault!
-------||------- --||-- Вътрешна грешка: Потребителска грешка. Това не е по ваша вина!Windows Error: 02010: Warning! Your computer now hates you and wishes to stop working. If it continues to hate you I suggest you apolgize for whatever you did to make it hate you so damn much.
-------||------- --||-- Внимание! Вашият компютър сега ви мрази и желае да спре да работи повече. Ако той продължи да ви мразя ви предлагаме да се извините за каквото и да е да го мразите толкова много по дяволите.Windows Error: 02010: Error deleting file: Cannot delete MyDocument.doc. There is not enough free disk space. Delete one or more files to free disk space, and the try again!
-------||------- --||-- Грешка при изтриване на файл: Windows не може да изтрие 'MyDocument.doc'. Няма достатъчно свободно дисково пространство. Изтрийте един или повече файлове за да се освободи свободно дисково пространство и опитайте отново!Windows Error: 02010: Internal error: Your computer has been running for 12h 01m 01s. Microsoft does not allow a windows system to run longer than that. That is why your computer will now crash.
-------||------- --||-- Вътрешна грешка: Вашият компютър е стартиран вече от 12h 01m 01s. Microsoft не позволява системата на Windows да работи по-дълго от това. Ето защо вашия компютър ще се срине сега.Windows Error: 02010: Select Users, Computers or Groups: This location contains more than 0 objects. Only the first 0 objects will be shown.
-------||------- --||-- Изберете потребители, компютри или групи: Това място съдържа повече от 0 обекта. Само първите 0 обекти ще бъдат показани.Windows Error: 02010: File missing: Windows can not find the file. Would you like some wine instead?
-------||------- --||-- Файлът липсва: Windows не може да намери файла. Искате ли вместо това чаша вино?Windows Error: 02010: Warning! An error has occured in your private interpretation! Click OK to join the Catholic church.
-------||------- --||-- Внимание! Възникна грешка в интерпретацията на вашата личност! Натиснете OK, за да се присъединте към католическата църква.Windows Error: 02010: Warning! A problem exist between your Keyboard and your chair.
-------||------- --||-- Внимание! Открит е проблем между вашата клавиатурата и стола ви.Windows Error: 02010: Warning! You are trying to do something useful, for this you require a proper computer, and mouse with more than one button. Ask an specialist to help you buy one.
-------||------- --||-- Внимание! Вие се опитвате да направите нещо полезно, но за това се изискват истински компютър и мишка с повече от един бутон. Посъветвайте се със специалист за да ви помогне при покупката.Windows Error: 02010: Warning! Please schedule your pickup tasks at least than 693063 days in advance.
-------||------- --||-- Внимание! Моля задавайте задачите за автоматично изпълнение най-малко от 693 063 дни по-рано.Windows Error: 02010: Confirm file delete: Are you sure you want to send 'Recycle Bin' to the Recycle Bin?
-------||------- --||-- Потвърдете изтриването на файла: Сигурни ли сте, че искате да изпратите "Recycle Bin" в кошчето?Windows Error: 02010: Windows security: You don't have permission to view the current permission settings for Properties, but you can make permission changes.
-------||------- --||-- Windows сигурност: Нямате нужното разрешение, за да видите текущите настройки за тези характеристики, но можете да направите разрешените промени.Windows Error: 02010: Warning! An error occures while displaying the previous 234 errors. They are 1234.
-------||------- --||-- Внимание! Възникна грешка докато показвахме предишните 234 грешки. Те са 1234.Windows Error: 02010: User error: Please replace user and press any key to continue.
-------||------- --||-- Потребителска грешка: Моля заменете потребителя и натиснете произволен клавиш, за да продължите.Windows Error: 02010: Warning! Please insert a Linux installation CD and Reboot to fix errors.
-------||------- --||-- Внимание! Моля, въведете инсталационен диск за Linux и рестартирайте да се оправят намерените грешки.Windows Error: 02010: Warning! Something went wrong! Windows will now delete all files from your hard drive. Press any key to continue.
-------||------- --||-- Внимание! Нещо се обърка! Windows ще изтрие всички файлове от твърдия ви диск. Натиснете произволен клавиш, за да продължите.Windows Error: 02010: Warning! Windows Virus Scan found a infected file: 'Microsoft Windows' and will delete it.
-------||------- --||-- Внимание! Windows Virus Scan намери заразения файл: "Microsoft Windows" и сега ще го изтрие.Windows Error: 02010: Warning! Windows Virus Scan found a infected file: 'Internet Explorer' and will delete it.
-------||------- --||-- Внимание! Windows Virus Scan намери заразения файл: "Internet Explorer" и сега ще го изтрие.Windows Error: 02010: Warning! Windows Virus Scan found a infected file: 'Windows Explorer' and will delete it.
-------||------- --||-- Внимание! Windows Virus Scan намери заразения файл: "Windows Explorer" и сега ще го изтрие.Windows Error: 02010: Warning! No more space on disk! Delete mail folder?
-------||------- --||-- Внимание! Няма повече място на диска! Да изтрия ли папката с електронната поща?Windows Error: 02010: Warning! Windows has found an error on your disk C:/ drive and is now deleting all its contents in order to repair the error.
-------||------- --||-- Внимание! Windows е намерил грешка на вашия диск C:/ и сега ще изтрие цялото му съдържание с цел да се оправи грешката.Windows Error: 02010: Warning! Hardware error! Windows will now smash your C:/ drive with a hammer.
-------||------- --||-- Внимание! Хардуерна грешка! Windows сега ще смачка с чук диск C:/Windows Error: 02010: Thank You for accepting the Windows XP End User License Agreement. We now own your house!
-------||------- --||-- Благодарим Ви за приемането на лицензното споразумението между Windows XP с крайния потребител. Сега ние сме собствениците на бившия ви дом!Warning: 02010: You do not have enough temporary files on your hard disk. Now Windows will rename all *.DLL and *. SYS files as *.TMP files! All other files will be ranamed as *.BAK files.
-------||------- --||-- Вие нямате достатъчно временни файлове на вашия твърд диск. Сега Windows ще преименува всички *.DLL и *.SYS файлове като *.TMP файлове! Всички други файлове ще бъдат преименувани като *.BAK файлове.Warning: 02010: Warning! Windows can not find one or more important files. Please use your neighbors computer instead .
-------||------- --||-- Внимание! Windows не може да открие един или повече важни файлове. Молим, ползвайте компютъра на комшията.


Funny Undocumented Windows Errors
18 коментара:

 1. Attractive portion of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert
  that I get in fact enjoyed account your weblog posts. Any way
  I will be subscribing to your augment or even I achievement you
  get admission to consistently quickly.
  Take a look at my web page :: computer hardware engineer job

  ОтговорИзтриване
 2. Everything is very open with a very clear explanation of the
  issues. It was truly informative. Your website is very helpful.
  Thanks for sharing!
  Review my page : topografía

  ОтговорИзтриване
 3. I'm excited to uncover this great site. I need to to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely savored every part of it and I have you saved as a favorite to check out new stuff on your website.
  Stop by my weblog ... girls Pick up in hyderabad

  ОтговорИзтриване
 4. I am now not certain the place you're getting your information, however good topic. I needs to spend a while learning much more or figuring out more. Thanks for great information I was in search of this info for my mission.
  Feel free to surf my website ankle pain

  ОтговорИзтриване
 5. Ahaa, its nice discussion regarding this article at this place
  at this blog, I have read all that, so now me also commenting at this place.


  Also visit my blog http://www.loosethreads.com

  ОтговорИзтриване
 6. Υour current reροrt featureѕ confiгmed hеlpful
  to myself. It’s еxtremеly usеful anԁ you're naturally very educated in this field. You have got opened up my personal eye in order to varying views on this particular subject matter together with intriguing, notable and reliable content.

  My webpage codeine
  Also see my site - buy codeine

  ОтговорИзтриване
 7. Greetings! Very helpful advice within this article! It's the little changes that make the biggest changes. Thanks for sharing!

  Have a look at my homepage; http://burgundy.cmmt.ubc.ca

  ОтговорИзтриване
 8. Terrific post however , I was wondering if you could write a
  litte more on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more. Appreciate it!

  Here is my homepage what is sleep apnea

  ОтговорИзтриване
 9. I have learn a few just right stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.
  I wonder how a lot attempt you place to create this kind of fantastic informative web site.


  my page :: cpap reviews

  ОтговорИзтриване
 10. Your post offers confirmed useful to mysеlf.
  It’s eхtrеmеly useful аnd you reаlly aгe obviously reallу knowledgeable in this
  rеgion. You poѕѕess exρosed our ѕight in order to varying opinion of this partiсulаr matter
  together with іntriquing, notable anԁ
  rеlіable ωritten сοntent.  Feel freе to vіsit my ωеb page meridia
  Also visit my website ; meridia

  ОтговорИзтриване
 11. Τhe аrticlе hаs confirmed uѕeful
  tο me. It’ѕ quite helpful anԁ уou're clearly very experienced of this type. You get popped my own eye in order to various thoughts about this particular subject matter together with intriguing and sound content material.

  Also visit my site ... buy phentermine
  Here is my weblog ... phentermine

  ОтговорИзтриване
 12. The post features еѕtabliѕhed useful to myself.
  It’s really helpful and you reаlly aгe clearly veгy educаted of this
  type. You hаve openеd my faсe for you to numerous thoughts
  about this subјеct usіng intriguing, notаble and sound ωritten сontent.
  Here is my weblog ; Valium

  ОтговорИзтриване
 13. I do not know if it's just me or if everyone else experiencing issues with your blog. It appears as if some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them as well? This could be a problem with my browser because I've had this happen previously.
  Cheers

  Feel free to visit my page :: tao of badass free ebook download

  ОтговорИзтриване
 14. Hi there everyone, it’s my first pay a quick visit at this
  web site, and paragraph is in fact fruitful in favor of
  me, keep up posting such articles.

  Visit my webpage best spyware remover

  ОтговорИзтриване
 15. Greetings! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my iphone4. I'm trying to find a template or plugin
  that might be able to resolve this issue.

  If you have any suggestions, please share.
  Thank you!

  Feel free to visit my blog post ... ford ranger

  ОтговорИзтриване
 16. Thank you for some other informative site.
  Where else may I am getting that type of information written in such an ideal approach?
  I've a challenge that I'm simply now running on, and I have been on the look out for such information.  Look at my web site :: Wiki.board19.com

  ОтговорИзтриване
 17. Yоuг write-up hаs veгifіеd helpful to us.
  It’s vегy useful and yοu're simply obviously very well-informed in this area. You have popped my own face to different opinion of this particular topic using interesting and strong content.

  Also visit my page: buy Xanax
  Feel free to visit my blog post - buy Xanax

  ОтговорИзтриване
 18. Yοuг wгite-up proviԁes establiѕhed useful to me.
  It’s really іnformatіѵe аnԁ yοu rеally aгe
  οbviously eхtremely exρеrienced
  in this гegіon. You get eхposed mу eyes foг уou to
  dіfferent νіeωs οn this ѕpecific matter using іnterestіng and ѕtrong contеnt.


  mу page: ADIPEX
  My blog : Buy ADIPEX

  ОтговорИзтриване

Това ми харесва :)

 • Zen Point - Начало